Wilkowice 2

Oferta pożyczkowa

Przedmiotem oferty jest pożyczka dla spółki WIN Home sp.z o.o., której beneficjentem końcowym jest Pani Izabela Wysocka.

Pani Izabela Wysocka jest lokalnym deweloperem w Bielsku Białej i okolicy. Obecnie prowadzi kilka inwestycji w województwie małopolskim (gmina Wilkowice).

(więcej: https://www.facebook.com/search/top?q=sasankowe).

Powody by zainwestować w Wilkowice 2

1. Atrakcyjna stopa zwrotu – 16,00% rocznie;


2. Kupon wypacany kwartalnie:

             a. 31.08.2023;
             b. 30.11.2023;
             c. 29.02.2024;
             d. 31.05.2024 (wraz ze spłatą kwoty głównej);

3. Termin zwrotu pożyczki – 1 rok;


4. Szeroki wachlarz ustanowionych zabezpieczeń:

             a. Hipoteka na nieruchomości w Bystrej ul. Kowalska 13a/1  (wpis na I miejscu o po zwolnieniu hipoteki). Numery ksiąg wieczystych:
                 * Księga lokalowa BB1B/00159066/6;
                 * Księga Gruntowa BB1B/00050250/9:

Przedmiotem zabezpieczenia jest własnośc lokalu mieszkaniowego  obj KW. BB1B/00159066/6 lokal mieszkalny numer 1, położony w budynku  13a (budynek w zabudowie bliźniaczej mieszczący  2 lokale mieszkalne  o powierzchni  użytkowej 82,56m2 wraz z udziałem 1174/10000 części w działkach nr 289/58 289/59 oraz schowkiem o pow 0,73m2 oraz z dwoma miejscami parkingowymi  nr P1 i P2 i ogródkiem O1. Lokal jest w bardzo dobrym stanie technicznym , całkowicie wykończony, w wysokiem standardzie użytkowo-funkcjonalnym. Lokal usytuowany jest na parterze i poddaszu i składa się na parterze z salonu, kuchni, łazienki, przedpokoju, wiatrołapu. Na poddaszu usytowane są 3 sypialnie oraz łazienka.

              b. Umowa wekselowa i weksel własny Pożyczkobiorcy;

              c. Poddanie się egzekucji art. 777 kpc. przez Pożyczkobiorcę

5. Wysoki rating (oceny zdolności kredytowej): A, co oznacza, że pożyczka jest wysokiej jakości i jest bardzo dobrze zabezpieczona (raport dostępny jest w Panelu użytkownika);

6. Administratorem ds. zabezpieczeń jest Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Zalewskiego.

Lokalizacja

Pożyczkobiorca zamierza pozyskać finansowanie na zakup budynku mieszkalnego Sasanka XL (101 m2 z garażem), zlokalizowanego w Mesznej, przy ul. Borowej..

Pożyczkobiorca zamierza kupić nieruchomość w stanie deweloperskim. Cena zakupu wynosi ok. 600 tys zł. Po wykończeniu, wyposażeniu będzie to dom pokazowy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży (prognozowana cena ok. 850 tys zł) 

Projekt

Celem pożyczki jest finalizacja transakcji zakupu nieruchomości mieszkalnej (domu) zlokalizowanej w mesznej przy ul. Borowej o wartości szacunkowej 600 tys. zł (w stanie deweloperskim) z przeznaczeniem na najem krótkoterminowy i dom pokazowy oraz dalszą jego odsprzedaż po wykończeniu (prognozowana cena sprzedaży  ok. 850 – 900 tys. zł).


Źródłami spłaty pożyczki będą:


              a. Przychody ze sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczeń;
              b. Przychody ze sprzedaży nieruchomości w Mesznej będącej przedmiotem inwestycji;
              c. Przychody Pożyczkobiorcy z innych realizaji inwestycji Pożyczkobiorcy.

Twórca projektu

 

Pożyczkobiorcą jest Win Home sp. z o. o.  z siedzibą w Bielsko-Biała.

Spółka została zarejestrowana 28 grudnia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000764578. Spółkę tworzy dwóch wspólników, posiadających po 50% udziałów każdy. Przedmiotem prowadzonej działalności Spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z).

Spółka przeprowadziła następujące inwestycje:

2019–2020: Osiedle Sasanki w Bystrej, 8 domów i dom pokazowy https://sasanka.eu/realizacje/

2020–2022: Osiedle w Jasienicy, 17 domów, z czego 15 sprzedanych i 2 planowane do wybudowania https://sasanka.eu/jasienica/

2021: zakup działki pod Osiedle Sielskie.

Win Home sp. z o. o. jest już Pożyczkobiorcą na platformie Crowder>PRO. pożyczkę udzieloną przy współpracy Crowder.pro w wysokości 500 000 zł. Pożyczka jest obsługiwana terminowo

Dokumentacja

Zabezpieczenia

Weksel

Zabezpieczenie wekslowe polega na zabezpieczeniu pożyczki bądź innego zobowiązania wekslem (papierem wartościowym), który zobowiązuje do zapłaty lub stanowi polecenie zapłaty określonej kwoty. Weksel jest bardzo przystępną formą zabezpieczenia pożyczki – świadczy o tym łatwość jego sporządzenia oraz skuteczność egzekucji. Podpisując wystawiony przed instytucję finansową weksel in blanco, pożyczkobiorca zobowiązuje się, że gdy zajdą określone okoliczności, papier zostanie wypełniony przez jego posiadacza (pożyczkodawcę), a on sam będzie zobowiązany do spłacenia wpisanej na wekslu kwoty. Weksel może zostać również poręczony. Awal – jak nazywa się poręczenie na wekslu – znacznie podnosi wartość dokumentu i narzuca na poręczyciela taką samą odpowiedzialność, jak na osobę, za którą poręczył.

Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie aktu notarialnego

Jedną z form zabezpieczenia jest „zabezpieczenie z trzech siódemek”, zwane tak z uwagi na uregulowanie tej tematyki w art. 777 kpc. W przypadku tego zabezpieczenia tytułem egzekucyjnym jest sam akt notarialny, który zawiera oświadczenie dłużnika (pożyczkobiorcy) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela. Oświadczenie to składane jest przed notariuszem w formie aktu notarialnego, co daje dodatkową gwarancję prawidłowości procedury.

Wpis hipoteki

Zabezpieczenie w formie hipoteki jest jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia zapłaty należności. Jest to zabezpieczenie rzeczowe, które ustanawiane jest na nieruchomości, istnieje niezależnie od tego, kto jest właścicielem danej nieruchomości (czyli nawet w przypadku, gdy właściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości ustanawiający hipotekę sprzeda obciążoną hipoteką nieruchomość, utrzymuje się ona dalej i wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności od aktualnego właściciela tej nieruchomości). Niezbędnym warunkiem jej powstania jest wpis w księdze wieczystej. Przy tym nie jest konieczne, aby hipotekę tę ustanawiać miał sam pożyczkobiorca – może ją ustanowić również inny podmiot, tzw. dłużnik rzeczowy, działający na rzecz dłużnika osobistego – pożyczkobiorcy.

Roczna stopa zwrotu
16,00%
Zysk całkowity
16,04%
Długość pożyczki
12 m-cy
Dane finansowe
Docelowa kwota 1550 000.00 PLN
Analiza zysków
Całkowity zysk 288 241.09 PLN
1 - Kwota zadeklarowana przez pożyczkobiorcę
2 - Stała kwota rozdystrybuowana między inwestorów
Oprocentowanie wypłacane kwartalnie
 • 2023-08-31
 • 2023-11-30
 • 2024-02-29
 • 2024-05-31

Ocena scoringowa

Crowder.PRO stosuje autorski, unikatowy system scoringowy do badania jakości i atrakcyjności inwestycyjnej projektu inwestycyjnego. W ramach systemu badane są parametry związane z:

 • lokalizacją inwestycji, podażą nieruchomości konkurencyjnych i popytem na nieruchomości
 • dostępnością dróg lokalnych i infrastruktury
 • atrakcyjnością cenową inwestycji i proponowaną ceną sprzedaży nieruchomości
 • kosztami budowy i kosztami projektowania
 • wskaźnikami finansowymi i rentowności sponsora projektu i jego doświadczeniem
 • oceną rentowności projektowanej inwestycji (przed kosztami finansowymi) i zdolnością do obsługi zadłużenia.

W systemie scoringowym przeprowadzane są dwa typy analizy: danych statystycznych oraz danych dynamicznych. Analiza statyczna: polega na analizie danych pobranych w określonym momencie. Dane dotyczą wykonawcy projektu i jego gwarancji, a w szczególności uwzględniane są wskaźniki związane z:

 • doświadczeniem dewelopera
 • liczbą uruchomionych projektów
 • uzyskiwaną rentowność projektów
 • stopą zadłużenia / wartość netto
 • wskaźnikami zarządzania aktywami, w tym zadłużenia
 • wskaźnikiem czasu trwania projektu vs. opóźnienia w realizacji.

Analiza dynamiczna polega na analizie danych, które mogą mieć miejsce podczas całego życia projektu. Przyglądamy się m.in. wskaźnikom przed-wynajmu (dla projektów komercyjnych) czy przed-sprzedaży (dla projektów mieszkaniowych), planowaną rentownością (wskaźnik ROI czy wewnętrzną stopą zwrotu IRR), kosztom budowy. W efekcie każdy projekt analizowany przez zespół Crowdera otrzymuje ocenę atrakcyjności od AAA – projekt wysokiej atrakcyjności /niskiego ryzyka, do C – projekt niskiej atrakcyjności inwestycyjnej /wysokiego ryzyka.

Rating
A
Inwestycja zakończona
10 000.00 PLN (1,82%)
550 000.00 PLN
1 Inwestorów
Czas upłynął

16,00%

Roczna stopa zwrotu

16,00%

Zysk całkowity
Czas inwestycji: 12 miesięcy
, Wskaźnik LTV: 74,5%
Zakończona Zaloguj się aby zainwestować Nie masz konta? Zarejestruj się.

Opiekun zbiórki

Jakub Kotliński
665-666-824
info@crowder.pro
 • 22-05 2023

  Inwestycja zakończona

  Zakończono zbieranie funduszy

 • 27-04 2023

  Inwestycja rozpoczęta

  Rozpoczęto zbierać fundusze