Osiedle Sasanek - Gronowo Górne

Oferta pożyczkowa

Przedstawiamy państwu możliwość zainwestowania w pierwszą w Polsce pożyczkę crowdlendingową o zmiennym oprocentowaniu na poziomie min. 12,8% rocznie. Pożyczka przeznaczona jest na budowę Osiedla Sasanek w miejscowości Gronowo Górne koło Elbląga.

Pożyczka na 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne minimum 12,8% w skali roku. To pierwsza w Polsce pozyczka społecznościowa objęta mechanizmem zmiennego oprocentowania na bazie WIBOR 3M. Wskaźnik WIBOR (3M) to referencyjna  wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Oznacza to, że zwiększenie stopy procentowej w Polsce (a tym samym stawki  WIBOR) skutkować będzie automatycznym zwiększeniem oprocentowania pożyczki. Więcej o WIBOR przeczytasz na https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor).

Data spłaty pożyczki to 31.07.2023, z zastrzeżeniem, że jeżeli Data Uruchomienia Pożyczki (przekazanie przez Operatora Kwoty Pozyczki na rachunek dewelopera) przypadnie później niż w dniu 31 lipca 2022 roku, termin płatności odsetek w ostatnim okresie odsetkowym przypadnie na odpowiednio wydłużony termin spłaty pożyczki.

Powody by zainwestować w Osiedle Sasanek - Gronowo Górne

1. Minimalna inwestycja – od 500 zł;

2. Całkowita wartość pożyczki – 400 000 zł;

3. Odsetki wypłacane kwartalnie:

     a. w 1 kwartale wg stawki 12,8% p.a., wypłata 31.10.2022;

     b. w kolejnych kwartałach wg stawki WIBOR3M + 6,03%% p.a., ale nie mniej niż 12,8% pa, płatne 31.01.2023, 30.04.2023, 31.07.2023; wysokość oprocentowania na kolejny kwartał ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR z pierwszego dnia nowego okresu odsetkowego, powiększonego o marżę 6,03%;

4. Okres pożyczkowy – 12 miesięcy, z możłiwością wcześniejszej spłaty;

5. Wysoka ocena scoringowa - A;

6. niski wskaźnik LTV - 59%, co oznacza, że pożyczka jest bardzo dobrze zabezpieczona;

7. Zabezpieczenia: Pożyczka jest  objęta trójelementowym systemem bezpieczeństwa: hipoteką nieruchomości o wartości 749 tys. zł, zabezpieczeniami dodatkowymi (weksel własny        pozyczkobiorcy i poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 kpc) oraz nadzorem niezależnego Administratora Zabezpieczeń, który zawsze działa w imieniu i na rzecz Pożyczkodawców;

8. Pożyczkobircą jest spółka deweloperska M Group Sp. zoo.

Lokalizacja

Pożyczka przeznaczona jest na budowę Osiedla Sasanek w miejscowości Gronowo Górne koło Elbląga (działka nr 295/10 przy ul. Agatowej, obręb ewidencyjny Gronowo Górne, nr KW EL1E/00099319/2).

Projekt

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych. Domy będą wybudowane w formacie 2x2, czyli dwa razy po dwa domy połączone garażami (jeden dom nie będzie posiadał garażu). W niedalekim sąsiedztwie osiedla jest zlokalizowane szkoła, przystanki autobusowe, centrum handlowe oraz paczkomat. 

Gronowo Górne zlokalizowane jest w okolicach Elbląga. Okolica ta jest w obszarze zainteresowań mieszkańców Elbląga i ościennych powiatów oraz Aglomeracji Trójmiejskiej.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec czerwca 2023 roku.

Więcej informacji znajdzisz na www.gronowo.crowder.pro

Twórca projektu

Pożyczkobiorca - MS Group s. zoo - z branżą nieruchomości jest  związany od 2014 roku. Nabyta przez ten czas wiedza idoświadczenie, pozwoliły mu poszerzyć działalność o realizację inwestycji deweloperskich w Elblągu i okolicach. Pożyczkobiorca współpracuje wyłącznie z doświadczonymi i zaufanymi partnerami,inwestorami oraz wykonawcami. Jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu budowy funkcjonalnych domów typu Sasanka®. W 2020 roku, jako spółka MS Group sp.z o.o., rozpoczęła pierwszą inwestycję w elbląskiej dzielnicy Dąbrowa (Osiedle Olchowa  - 6 domów). Wszystkie domy zostało sprzedane z zakłądaną marżą.  Sukces tego projektu sprawił, że Pożyczkobiorca przystąpił  do kolejnego przedsięwzięcia - budowy osiedla Sasanek w Gronowie Górnym.

Pomysłodawcą modelu biznesowego Sasanka® są trzej bracia Michał, Robert i Piotr Kiereś. Są oni także pomysłodawcami i właścicielami franczyzy Sasanka® (poprzez spółkę Sasanka S.A.). Bracia Kiereś prowadzą działalność deweloperską w województwie pomorskich od ponad 20 lat. Pod marką Rozsądni Bracia prowadzą także szkolenia deweloperskie (700 absolwentów), kanał na Youtubie, który ma ponad 10 000 subskrybentów i bloga o tematyce inwestowania w nieruchomości. 

Czym jest Sasanka®?

Sasanka® to sprawdzony, skuteczny i kompletny model realizacji kameralnych osiedli domów jednorodzinnych, udostępniamy w formule franczyzowej. Domy Sasanka to wygodne domy, dla całej rodziny, dostępne w rozsądnej cenie. Osiedla Sasanek powstają w bardzo dobrze skomunikowanych lokalizacjach, gdzie klient nie musi rezygnować z łatwego dostępu do centrum, na rzecz bliskości natury, przestrzeni, spokoju i świeżego powietrza. Takich domów powstało w Polsce już blisko 600, a celem spółki Sasanka S.A. jest budowa 1000 domów każdego roku!

O powstających osiedlach w ramach programu biznesowego Sasanka®, możesz przeczytać na www.sasanka.eu

Dokumentacja

Zabezpieczenia

Weksel
Zabezpieczenie wekslowe polega na zabezpieczeniu pożyczki bądź innego zobowiązania wekslem (papierem wartościowym), który zobowiązuje do zapłaty lub stanowi polecenie zapłaty określonej kwoty. Weksel jest bardzo przystępną formą zabezpieczenia pożyczki – świadczy o tym łatwość jego sporządzenia oraz skuteczność egzekucji. Podpisując wystawiony przed instytucję finansową weksel in blanco, pożyczkobiorca zobowiązuje się, że gdy zajdą określone okoliczności, papier zostanie wypełniony przez jego posiadacza (pożyczkodawcę), a on sam będzie zobowiązany do spłacenia wpisanej na wekslu kwoty. Weksel może zostać również poręczony. Awal – jak nazywa się poręczenie na wekslu – znacznie podnosi wartość dokumentu i narzuca na poręczyciela taką samą odpowiedzialność, jak na osobę, za którą poręczył.

Wpis hipoteki
Zabezpieczenie w formie hipoteki jest jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia zapłaty należności. Jest to zabezpieczenie rzeczowe, które ustanawiane jest na nieruchomości, istnieje niezależnie od tego, kto jest właścicielem danej nieruchomości (czyli nawet w przypadku, gdy właściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości ustanawiający hipotekę sprzeda obciążoną hipoteką nieruchomość, utrzymuje się ona dalej i wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności od aktualnego właściciela tej nieruchomości). Niezbędnym warunkiem jej powstania jest wpis w księdze wieczystej. Przy tym nie jest konieczne, aby hipotekę tę ustanawiać miał sam pożyczkobiorca – może ją ustanowić również inny podmiot, tzw. dłużnik rzeczowy, działający na rzecz dłużnika osobistego – pożyczkobiorcy.

W przypadku pożyczki na budowę Sasanek w Gronowie Górnym Sponsor projektu zabezpiecza spłatę pożyczki hipoteką na nieruchomości – działce o powierzchni 891 m2 (wpis na I miejscu) zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Winnej (nr działki 170/7). która jest w dzierżawie wieczystej (własność Skarbu Państwa). Działka ta jest pod miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zatwierdzonym w grudniu 2018 roku wg którego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Nieruchomość jest wolna od zajęć. Wartość działki jako
przedmiotu zabezpieczenia pożyczki została oszacowana w marcu 2022 roku na 749 tys. zł. Wysoka wartość zabezpieczenia powoduje niski wskaźnik LTV (59%), co oznacza, że pożyczka jest dobrze zabezpieczona.

Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie aktu notarialnego
Jedną z form zabezpieczenia jest „zabezpieczenie z trzech siódemek”, zwane tak z uwagi na uregulowanie tej tematyki w art. 777 kpc. W przypadku tego zabezpieczenia tytułem egzekucyjnym jest sam akt notarialny, który zawiera oświadczenie dłużnika (pożyczkobiorcy)23 o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela. Oświadczenie to składane jest przed notariuszem w formie aktu notarialnego, co daje dodatkową gwarancję prawidłowości procedury.

Roczna stopa zwrotu
12,80%
Zysk całkowity
13,26%
Długość pożyczki
12 m-cy
Dane finansowe
Docelowa kwota 1400 000.00 PLN
Analiza zysków
Całkowity zysk 253 023.56 PLN
1 - Kwota zadeklarowana przez pożyczkobiorcę
2 - Stała kwota rozdystrybuowana między inwestorów
Oprocentowanie wypłacane kwartalnie
 • 2023-07-31
 • 2022-10-31
 • 2023-01-31
 • 2023-04-30

Ocena scoringowa

Zaproponowane zabezpieczenia są adekwatne do rodzaju sposobu finansowania i uprawdopodobniają zwrot pożyczonej kwoty. Przedmiotem inwestycji jest budowa trzech budynków mieszkalnych, składających się z sześciu lokali mieszkalnych. Sponsor projektu zabezpiecza spłatę pożyczki hipoteką na nieruchomości – działce
o powierzchni 891 m2 (wpis na I miejscu) zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Winnej (nr działki 170/7). która jest w dzierżawie wieczystej (własność Skarbu Państwa). Działka ta jest pod miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zatwierdzonym w grudniu 2018 roku wg którego przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową i usługową. Nieruchomość jest wolna od zajęć. Wartość działki jako przedmiotu zabezpieczenia pożyczki została oszacowana w marcu 2022 roku na 749 tys. zł. (dostęp do operatu szacunkowego w panelu użytkownika). 
Wskaźnik zabezpieczenia LTV (loan-to-value) przy wartości działki oraz poziomu pożyczki wraz z planowanymi odsetkami wynosi 59%.
Dodatkowymi zabezpieczeniami pożyczki jest weksel własny spółki oraz poddanie się przez Pożyczkobiorcę egzekucji w trybie art. 777 KPC.
Uwzględniając doświadczenie Sponsora projektu, przedmiot pożyczki (Osiedle Sasanek), plany realizowania kolejnych inwestycji oraz zaproponowane zabezpieczenia pożyczka deweloperska została oceniona na poziomie: A (wysoka ocena).

Pełny raport z oceny scoringowej dostępny jest w Panelu użytkownika, w zakładce "Dokumentacja".

Rating
A
Inwestycja sfinansowana
466 600.00 PLN (116,65%)
400 000.00 PLN
17 Inwestorów
Czas upłynął

12,80%

Roczna stopa zwrotu

12,80%

Zysk całkowity
Czas inwestycji: 12 miesięcy
, Wskaźnik LTV: 59%
Zakończona Zaloguj się aby zainwestować Nie masz konta? Zarejestruj się.
 • 08-07 2022

  Inwestycja zakończona

  Zakończono zbieranie funduszy

 • 14-06 2022

  Inwestycja rozpoczęta

  Rozpoczęto zbierać fundusze